Ordförande Urban Mesch, Svenska Dövidrottsförbundet