Joachim Sundström, Handläggare Svenska Dövidrottsförbundet